‘Meer banen in de haven’

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam voorziet een toename van de werkgelegenheid in de haven van Rotterdam. Hij zegt dit te verwachten ondanks de toenemende automatisering.

 

APMT

“Automatisering is niet iets van vandaag of gisteren”, geeft Castelein aan. “Dit onderwerp speelt al decennia in de Rotterdamse haven. De totale hoeveelheid banen is in deze periode toegenomen. Wel zijn dit andere functies geworden. Er zijn minder machinisten op de kranen en meer mensen in controlekamers die vandaar uit de kranen bedienen. Voor ons ligt er de uitdaging de scholing van mensen te laten aansluiten op de vraag naar arbeid. Ook moeten de huidige werknemers worden getraind.” Castelein plaatste zijn opmerkingen bij de presentatie van de overslagcijfers van de haven in 2015. In de februari-editie van Europoort Kringen leest u hier meer over.