Medewerker

Innoverende bedrijven doen er goed aan niet alleen te investeren in technologie, maar ook in de vaardigheden en kennis van medewerkers. Tot deze conclusie komt promovendus Renée Rotmans van de Amsterdam Business School.

Voor haar proefschrift The Strategic Challenge of Human-Centered Innovation in Ports voerde Rotmans onderzoek uit in de haven van Rotterdam. Rotmans concludeert dat bedrijven meer en beter innoveren wanneer zij investeren in zowel technologie als mensen. Hiervoor is wel een verandering nodig in de structuren van bedrijven, processen en praktijken, betoogt zij. De resultaten van innovatie en de productiviteitswinst die dit oplevert, zijn groter als mensen leren hoe zij nieuwe technologie moeten toepassen. 

Trainen medewerkers

Rotmans stelt dat vier aspecten van belang zijn. Ten eerste ‘flexibele werkrollen’, waarbij werknemers verschillende vaardigheden uit diverse taken en rollen gebruiken. Dit bevordert hun flexibiliteit, en daarmee de arbeidsmobiliteit. Ten tweede ‘vitaliteit’: investeringen in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen. ‘Training en ontwikkeling’ is het derde punt waar ze op wijst. Hierbij nemen zowel werknemer als werkgever regie. Als vierde is ‘samenwerking’ van belang, zowel binnen als buiten het bedrijf waarbij ‘co-creatie in innovatieve ecosystemen de norm worden’.

Van werk naar ander werk

“Het is zeer waarschijnlijk dat banen zullen veranderen, verdwijnen maar ook dat er nieuwe banen zullen ontstaan”, zegt Rotmans over de toekomst. “We moeten mensen niet bang maken hiervoor; we moeten ze erop voorbereiden. Dit betekent: mensen zo wendbaar mogelijk maken. Dit gebeurt niet door ze flexibele contracten aan te bieden, maar wel door ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijker van werk naar ander werk kunnen doorstromen. Investeer dus nu in de employability van mensen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.”

Rotmans verdedigde haar proefschrift op 14 oktober in Amsterdam.

Zie ook: Steeds belangrijkere rol voor technische dienstverleners