Innovatieprojecten

English translation ->

PortXL is MATCH gestart. Dit is een programma dat binnen een jaar tot 100 innovatieve pilots in de haven moet leiden.

Een neveneffect van de coronacrisis is dat veel innovatieprojecten in de haven worden stopgezet. Om dit weer vlot te trekken, is PortXL van start gegaan met het innovatieprogramma MATCH. De acceleratororganisatie wil hierin innovatieve initiatieven koppelen aan het bedrijfsleven. Het doel is binnen een jaar tot 100 innovatieve pilots in de haven te komen.

Innovatieve pilots

Bedrijven met een innovatie kunnen die indienen bij PortXL, dat vervolgens gaat zoeken naar oplossingen. Ook brengt het de aanvragers in contact met haar netwerk. PortXL, dat sinds 2015 bestaat, beschikt over een netwerk van ruim 4.000 ondernemingen. Het zegt voor bijna elke vraag een oplossing te hebben.

Efficienter

Voor start-ups kan dit aantrekkelijk zijn, omdat blijkt dat die vaak moeite hebben om de juiste ingangen bij andere bedrijven te vinden. Daardoor is het opstarten van innovatieprojecten veelal tijdrovend en daardoor ook kostbaar. MATCH kan eraan bijdragen dat het opstarten van een innovatief project efficiënter verloopt.

Zie ook: Startup Herstelplan voor haveninnovatie

English translation

MATCH should lead to 100 innovative pilots

PortXL has started MATCH. This is a program that should lead to 100 innovative pilots in the port within one year.

A side effect of the corona crisis is that many innovation projects in the port are stopped. In order to get this back on track, PortXL has started the innovation program MATCH. In this program, the accelerator organization wants to link innovative initiatives to the business community. The goal is to realize up to 100 innovative pilots in the port within one year.

Innovative projects

Companies with an innovation can submit it to PortXL, which will then look for solutions. It also brings applicants into contact with its network. PortXL, which has been in existence since 2015, has a network of over 4,000 companies. It says it has a solution for almost every question.

More efficient

This can be attractive for start-ups, as it turns out that they often find it difficult to find the right entrances to other companies. As a result, starting up innovation projects is often time consuming and therefore costly. MATCH can contribute to a more efficient start-up of an innovative project.