“Je zou kunnen zeggen dat iedereen wel weet heeft van Coca Cola, toch blijft dit merk zich promoten en nadrukkelijk profileren. Blijkbaar is dat nog steeds nodig. Datzelfde geldt voor de haven van Rotterdam, in het bijzonder voor het bedrijfsleven in de haven. De naam is algemeen bekend, maar toch moeten we aan de weg blijven timmeren om het bedrijfsleven naar voren te duwen.” Aan het woord: Marjolein Warburg, directeur van Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Acht jaar geleden kwam ze in dienst in deze functie als opvolgster van Ineke Dezentjé Hamming. En ze heeft inmiddels haar sporen verdiend. Marjolein Warburg is net terug van een beurs in Mumbai  (India), als we elkaar spreken.