Maintenance NEXT

English translation ->

De vakbeurs Maintenance NEXT wordt komend jaar niet in maart, maar in juni gehouden. Datzelfde geldt voor het congres EuroMaintenance, dat tegelijkertijd plaatsvindt.

Maintenance NEXT en EuroMaintenance worden van 14 t/m 16 juni gehouden in Rotterdam Ahoy. Eigenlijk waren beide evenementen in maart 2021 gepland, maar de organisatie vond het te risicovol dan een evenement te houden. “Een paar maanden extra zullen een groot verschil maken”, aldus Rotterdam Ahoy in de persverklaring die het deze week uitbracht.

Maintenance NEXT

Pieter Bas Dujardin, manager exhibitions bij Rotterdam Ahoy, noemt deze beslissing ‘goed nieuws voor iedereen’. “Als organisatie willen we een volwaardige beurs en sterk congres neerzetten, aangevuld met workshops en bedrijfsbezoeken. De kans van slagen is in juni groot, mede doordat in de zomer het aantal besmettingen lager zal zijn.” Ook zegt Rotterdam Ahoy hoopvolle ontwikkelingen te zien op het gebied van vaccins en sneltesten.

Reizen

“Om een succesvol en internationaal congres neer te zetten zoals EuroMaintenance, is het essentieel dat men weer kan reizen”, zegt verenigingsmanager Ellen den Broeder van NVDO. “Dat geldt niet alleen voor het congres, maar ook voor de workshops en bedrijfsbezoeken die we juist voor het Europese publiek organiseren. In ieder geval binnen Europa, maar liever ook daarbuiten. Nu we deze beslissing samen met alle betrokkenen tijdig hebben genomen, kunnen we allemaal op tijd schakelen en inplannen. Verantwoordelijkheid en veiligheid staan voorop, en we zijn blij dat we passende nieuwe data hebben gevonden.”

Zie ook: Maintenance NEXT trekt 11.000 bezoekers

English translation

Maintenance NEXT and EuroMaintenance moved to June

Next year’s Maintenance NEXT trade fair will not be held in March, but in June. The same goes for the EuroMaintenance congress, which will take place at the same time.

Maintenance NEXT and EuroMaintenance will be held from 14 to 16 June in Rotterdam Ahoy. Actually, both events were planned in March 2021, but the organisation thought it would be too risky. “A few extra months will make a big difference”, according to Rotterdam Ahoy in the press release it issued this week.

Maintenance NEXT

Pieter Bas Dujardin, exhibitions manager at Rotterdam Ahoy, calls this decision good news for everyone. “As an organization we want to create a full-fledged exhibition and strong congress, complemented with workshops and company visits. The chances of success in June are good, partly because the number of infections will be lower in the summer”. Rotterdam Ahoy also says it sees hopeful developments in the field of vaccines and rapid tests.

Travel

“For a successful and international congress such as EuroMaintenance, it is essential to be able to travel again,” says verenigingsmanager Ellen den Broeder of NVDO. “This applies not only to the congress, but also to the workshops and company visits that we organize for the European public. At least within Europe, but preferably also beyond. Now that we have made this decision together with all those involved on time, we can all switch and schedule in time. Responsibility and safety are paramount, and we are pleased that we have found suitable new dates.”