Maintenance Academy

Het tekort aan vakmensen in het maintenancewerk is een sectorbreed probleem. Het zou goed zijn een Maintenance Academy op te richten, waar gezamenlijk mensen worden geschoold. Dit stelt Henk Meijer, ceo van Mercon.

Mercon is een staalbedrijf, gespecialiseerd in de bouw en het onderhoud van opslagtanks, infrastructuur en industriële services. Volgens Meijer is er de laatste decennia in de industrie te veel aandacht gelegd op de korte termijn, terwijl het naar zijn idee juist gaat om ‘waardecreatie voor de lange termijn’.

Eigen schuld

Op de website van Maintenance NEXT – Mercon is deelnemer aan de vakbeurs – spreekt Meijer zich over dit onderwerp uit. Een focus in de sector op de laagste prijs heeft er volgens hem toe geleid, dat daar nu de consequenties van worden gevoeld. Meijer noemt het moeilijk om gekwalificeerde mensen te vinden. ‘Eigen schuld, dikke bult’, vindt hij. “Als je het werk decennialang verplaatst naar lagelonenlanden, waardoor hele generaties hier opgroeien zonder echte maakbedrijven, dan moet je niet gek opkijken als je nu geen mensen kunt vinden. De symptomen van dat gedrag zijn wat je nu ziet: vergrijzing en geen jongeren kunnen vinden.” Ook zouden de marges te krap zijn om goed te kunnen innoveren.

Maintenance Academy

Mercon beschikt over een eigen opleidingscentrum. Via het BBL-traject worden jaarlijks ongeveer tien mensen opgeleid. Dat is te weinig, erkent Meijer, die toegeeft dat Mercon daarom zelf ook mensen in lagelonenlanden werft . “Ik vind dit een sectorbreed probleem en wil dan ook een oproep doen om de krachten te bundelen”, bespreekt hij een mogelijke oplossing. “Ik pleit voor een Maintenance Academy waar we samen goede mensen gaan opleiden. En ja, ik weet dat dat geld kost. Maar wij bestuurders moeten er voor de lange termijn zijn. Doen we dat niet dan is er hier straks geen industrie meer. Ik zou het toejuichen als er een boete stond op het vluchtgedrag naar lagelonenlanden.” (Foto: Mercon)

Zie ook: Samenwerken voor predictive maintenance