bunkerprotocol

Een focus op volumegroei in de haven van Rotterdam en Schiphol door de overheid is onvoldoende voor versterking van de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in Nederland. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar advies ‘Mainports voorbij’.

De raad bood dit advies vorige week aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu aan. In het rapport wordt betoogd dat de overheid haar gevoerde mainportbeleid en de daaraan gekoppelde investeringen ‘moet afwegen’. Geld dient niet langer ‘zonder meer’ te worden gestoken in volumegroei van de Rotterdamse haven en Schiphol, want er zijn ook ‘andere mogelijkheden’. Directeur Jan Jaap de Graeff van de Rli licht toe: “De economie van morgen vraagt om meer. Het wordt steeds belangrijker om overheidsbeleid te voeren dat de concurrentiepositie versterkt van de economische kerngebieden in Nederland, zoals de noordvleugel en de zuidvleugel van de Randstad en de regio rond Eindhoven.”