‘Maak Rotterdams bidbook voor windstroom’

offshore wind

De haven van Rotterdam moet enige vaart maken om ervoor te zorgen dat de grote hoeveelheid elektriciteit die op zee wordt opgewekt, in de Maasstad aan land komt. Dit stelt Michiel Jak, algemeen directeur van SmartPort.

Jak voorziet een enorme toename van de energie die door windparken op zee wordt opgewekt. “Belangrijk is ervoor te zorgen dat de windstroom naar Rotterdam komt in plaats van merendeels in IJmuiden en/of de Eemshaven, twee andere voor de hand liggende locaties voor aanlanding”, aldus Jak in zijn column op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.

Bidbook

Een bidbook, waarin staat ‘je als haven allemaal te bieden hebt’, kan de Rotterdamse zaak helpen, meent Jak. “Een aanzet voor het bidbook kan zijn: het grote (petro)chemische cluster in de Rotterdamse haven weet heel goed raad met windstroom. Dit cluster kan immers met windstroom als ‘grondstof’ basischemicaliën maken voor heel West-Europa, zoals waterstof, methanol, ammoniak en mierenzuur. De Rotterdamse haven is dus goed in de duurzame productie van zowel grondstoffen als brandstoffen en kan als enorm buffer fungeren voor de wisselende windstroomproductie. Hierdoor kan windstroom zowel als grondstof voor de (petro)chemie worden gebruikt als wel voor vervanging van een deel van de conventionele energiecentrales. Dit zal leiden tot een enorme CO2-reductie.”