Jacques Saade

English translation ->

‘Een topdag voor de energietransitie’, zo bestempelt het Havenbedrijf Rotterdam woensdag 11 november. Dan komt het op LNG varende containerschip Jacques Saade in Rotterdam aan.

De Jacques Saade is het nieuwe vlaggenschip van rederij CMA CGM, dat aan haar maiden voyage bezig is. Het is het eerste door LNG aangedreven containerschip met een capaciteit van meer dan 23.000 TEU aan boord. 

Jacques Saade

De Franse rederij heeft aangekondigd een groot deel van haar vloot op LNG te willen laten varen. Het bedrijf heeft bij een Chinese werf nog eens acht van zulke Ultra Large Container Vessels (ULCV) op LNG besteld. Het doel is om binnen twee jaar een vloot van twintig op LNG varende containerschepen in de vaart te hebben. Het gaat daarbij om negen schepen met een capaciteit van 23.000 TEU, vijf van 15.000 TEU en zes van 14.000 TEU.

Schaalbaar en betaalbaar

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam noemt de aankomst van de Jacques Saade een belangrijke mijlpaal. LNG is volgens hem op dit moment de schoonste brandstof die voor dit type schepen schaalbaar en betaalbaar is. 

Eer

“Bovendien ondersteunt de komst van de nieuwe LNG-aangedreven schepen het streven van het havenbedrijf om een belangrijke hub te zijn voor de import, export, opslag en bunkering van LNG. Het is een eer dat de negen nieuwe schepen jaarlijks zo’n 300.000 m3 LNG in Rotterdam komen bunkeren. Dat is ook goed voor de op- en overslag van LNG”, aldus Castelein. (Foto: CMA CGM)

Zie ook: Nieuwe grootste containerreus op weg naar Rotterdam

English translation

LNG container giant Jacques Saade on its way to Rotterdam

‘A top day for the energy transition’, is how the Port of Rotterdam Authority describes Wednesday 11 November. The LNG-fuelled container ship Jacques Saade will then arrive in Rotterdam.

The Jacques Saade is the new flagship of shipping company CMA CGM, which is on its maiden voyage. It is the first LNG-powered container ship with a capacity of more than 23,000 TEU on board. 

Jacques Saade

The French shipping company has announced its intention to run a large part of its fleet on LNG. The company has ordered another eight such Ultra Large Container Vessels (ULCV) on LNG from a Chinese shipyard. The goal is to have a fleet of twenty LNG-fuelled container ships in operation within two years. This concerns nine ships with a capacity of 23,000 TEUs, five of 15,000 TEUs and six of 14,000 TEUs.

Scalable and affordable

Ceo Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority calls the arrival of the Jacques Saade an important milestone. According to him, LNG is currently the cleanest fuel that is scalable and affordable for this type of ship. 

Honor

“In addition, the arrival of the new LNG-powered ships supports the Port Authority’s ambition to be an important hub for the import, export, storage and bunkering of LNG. It is an honor that the nine new ships will bunker some 300,000 m3 of LNG in Rotterdam every year. That is also good for the storage and transhipment of LNG”, says Castelein. (Photo: CMA CGM)