Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil op korte termijn een LNG-bunkerstation realiseren, van waaruit binnenvaartschepen kunnen worden bijgetankt.

LNG

Binnenvaartschepen hebben in Antwerpen al de mogelijkheid om truck-to-ship LNG te bunkeren. Een bunkerstation moet deze brandstof echter continu beschikbaar maken, vindt het Antwerpse havenbedrijf. Het project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de Europese Commissie. Nu is het havenbedrijf doende een exploitant voor het bunkerstation te selecteren. Deze zal een concessie gedurende vijf jaar ontvangen. Tijdens die periode zal de exploitant instaan voor het aanbieden van LNG aan de Antwerpse binnenvaart en het onderhoud en de promotie van de installatie.