Nederland, 15 sep 2008. TenneT is sinds 2007 bezig met de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation in Borssele. Dit nieuwe hoogspanningsstation is onder andere nodig om de toenemende im- en exporten van en naar België te verwerken. Daarnaast zal het station zorgen voor aansluiting van de nieuwe Sloe-centrale van Delta Energy op het landelijke hoogspanningsnet.  COPYRIGHT Chris Pennarts.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in de haven van Rotterdam valt een stuk goedkoper uit wanneer er één zware verbinding wordt aangelegd, in plaats van verschillende parallel lopende kabels.

Wel is hiervoor een wetswijziging nodig. Dit blijkt uit een studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Tennet en Stedin. Lees er meer over in de novembereditie van Europoort Kringen. Geen abonnee? Klik hier om een abonnement op Europoort Kringen te nemen!