NAP

Voor het eerst sinds jaren is er een toename in het aantal schepen dat de haven van Rotterdam heeft aangedaan. In 2015 kwamen 29.122 zeeschepen aan, tegen 29.014 in 2014.

categorie-haven

Daarmee komt een einde aan een negatieve curve, die in 2007 is ingezet. Toen arriveerden nog 37.097 schepen in de Rotterdamse haven. Havenmeester René de Vries maakte deze week de nautische jaarcijfers bekend in het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. Zo blijkt het aantal ‘significante ongevallen’ te zijn gedaald van twaalf naar zeven. Bij drie hiervan waren pleziervaartuigen betrokken. De Vries bleef extra stilstaan bij de voor- en nadelen van de verbeterde nautische informatievoorziening: “Steeds makkelijker informatie uitwisselen is goed voor de doorvoersnelheid van ladingstromen, maar het vraagt ook wat van de digitale weerbaarheid van de gebruikers van de haven en die krijgt in 2016 extra aandacht!”