In de Rotterdamse haven is in het eerste halfjaar van 2014 iets meer (0,6 procent) overgeslagen. Op nat massagoed na, werd vrijwel over de hele linie groei gerealiseerd.

Haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteerde afgelopen vrijdag zijn halfjaarcijfers. In het eerste kwartaal van 2014 werd een afname van 0,2 procent van de overslagcijfers gerealiseerd, gevolgd door een beter kwartaal. Bij elkaar kwam het eerste halfjaar uit op een plus van 0,6 procent. Directeur Allard Castelein verwacht over heel 2014 een groei van 1 procent te halen. De overslag van ruwe olie nam met 3,3 procent toe, maar die van minerale olieproducten daalde met 13,5 procent. Kolen lieten een groei van 9,5 procent zien, de ertsoverslag bleef vrijwel gelijk. De overslag van containers, gerekend in ton, nam met 2,7 procent toe en met 1,9 procent, wanneer gerekend in TEU. In Europoort Kringen augustus meer aandacht voor de overslagcijfers en hoe het havenbedrijf op de toekomst anticipeert.