overslag

De overslag van goederen in de haven van Rotterdam is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gedaald. De overslag van natte en droge bulk nam af; de overslag van containers zit in de lift.

In totaal is in de eerste negen maanden van dit jaar 350 miljoen ton overgeslagen. Dit is 1,5 miljoen ton minder dan de eerste drie kwartalen van 2017. De daling was over de eerste zes maanden van het jaar groter, en het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de overslag over heel 2018 ‘nagenoeg gelijk’ zal zijn als in 2017.

Overslag

“De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door”, verklaart ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. “Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt.”

Shortsea minder

De containervolumes blijven onverminderd stijgen, sinds op de Tweede Maasvlakte de nieuwe containerterminals volop in bedrijf zijn. In TEU gemeten is dit jaar de overslag van containers met 5,7 procent gestegen. Vooral augustus was een topmaand, meldt het havenbedrijf, toen 136.500 ton aan containers werden overgeslagen. Shortsea richting het Verenigd Koninkrijk groeit minder hard, wat te wijten valt aan de minder goed draaiende Britse economie.

Onderhoudsstop

De overslag van nat massagoed daalde met 1 procent. Door minder producerende raffinaderijen in België en Duitsland, gecombineerd met een onderhoudsstop bij een Rotterdamse raffinaderij, daalde ruwe olie. Minder handel met Singapore leidde ertoe dat ook de overslag van stookolie verminderde. Andere olieproducten zoals benzine en diesel stegen weer. Nooit eerder werd er zoveel LNG in Rotterdam overgeslagen als in de maand september: 0,8 miljoen ton. De LNG wordt met kleinere schepen vanuit Rusland aangevoerd.

Warme zomer

Droog massagoed daalde fors: met 7,3 procent. Vooral agribulk zakte in, met 18 procent, door een combinatie van slechte oogsten in Zuid-Amerika en lagere tarweprijzen. Ook de overslag van ertsen (-6 procent) en kolen (-4,6 procent) viel lager uit. Dit laatste verklaart het havenbedrijf door de warme zomer, de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten en de groei van duurzame stroom.

Zie ook: Halfjaarverslag Havenbedrijf Rotterdam: groei en daling