Leidingverbinding

Visser & Smit Hanab heeft medio april de leidingverbinding onder het Hartelkanaal opgeleverd. Deze ondergrondse leiding verbindt de HES Hartel Tank Terminal met de raffinaderij van BP.

Het was een klus die met de grootste precisie moest worden uitgevoerd, het realiseren van de duizend meter lange leidingverbinding tussen de terminal in aanbouw van HES International en de raffinaderij van BP. De verbinding bestaat uit meerdere leidingen: een stalen verbinding van 600 mm, vier van 400 mm en een HDPE-leiding van 315 mm. De mensen van Visser & Smit Hanab realiseerden de verbinding met behulp van een horizontaal gestuurde boring. Het bedrijf legde ook de buisleidingen in de leidingstraat en de bovengrondse afsluiterstations aan. 

Leidingverbinding op tijd klaar

“De horizontaal gestuurde boringen die zijn uitgevoerd, waren complex en uitdagend. Desondanks zijn ze op vakkundige en veilige wijze geïnstalleerd”, blikt directeur Aldo Krijgsman van Visser & Smit Hanab terug. Projectdirecteur Charles Smissaert van HES Hartel Tank Terminal looft de ‘constructieve en professionele samenwerking’ tussen beiden bedrijven, waardoor de leidingverbinding op tijd en binnen budget kon worden opgeleverd. “Daarnaast is het werk uitgevoerd zonder incidenten en daar hechten wij grote waarde aan. Veiligheid is cruciaal voor het succes van deze terminal en onze toekomstige business.”


Zie ook: ‘Dit project is mega’