Kredietunie voor lokale ondernemers

Het Westerkwartier krijgt een eigen kredietunie. De kredietunie is een coöperatieve vereniging van ondernemers, die leningen verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf in het Westerkwartier. In de provincie Groningen bestaan al de kredietunies Eemsregio, Groningen, Oost- en Midden- Groningen en Veenkoloniën en Oostermoer. De provincie Groningen draagt 28.000 euro bij om de Kredietunie Westerkwartier op te starten.

Geld

Bijzonder aan de Kredietunie Westerkwartier is dat deze gaat samenwerken met het Instituut Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool. Deze samenwerking is tot stand gekomen door de Innovatie Werkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en is uniek in Nederland. Zowel ondernemers als studenten hebben baat bij de samenwerking. Studenten doen op deze manier in de praktijk ervaring op met ondernemerschap. Ondernemers kunnen op hun beurt profiteren van de kennis die de studenten hebben opgedaan tijdens hun studie. De officiële start van de Kredietunie Westerkwartier was op vrijdag 10 februari.