Komst bioraffinaderij naar Delfzijl is definitief

Avantium gaat een pilot-bioraffinaderij bouwen op het Chemiepark Delfzijl. Het chemisch technologiebedrijf en AkzoNobel hebben een contract getekend voor de huisvesting van de fabriek en het leveren van diensten en voorzieningen.

In februari dit jaar maakten Avantium, AkzoNobel, Staatsbosbeheer, RWE en Chemport Europe bekend een bioraffinaderij in Delfzijl te willen ontwikkelen. Met het zetten van de handtekeningen deze week lijkt de komst van de installatie definitief. De proeffabriek dient om de technische en economische haalbaarheid van Avantiums Zambezi-proces te testen. Hiermee worden houtsnippers en andere tweede generatie biomassa omgezet naar grondstoffen voor de chemische industrie. De provincie Groningen ondersteunt de pilot. Volgens planning zal de bio-raffinaderij in het tweede kwartaal van volgend jaar in gebruik worden genomen. De fabriek biedt werk aan twintig medewerkers.

Zie ook: Bioraffinaderij op Chemiepark Delfzijl