Merwe-Vierhavens

Een voormalige koelloods in Merwe-Vierhavens is officieel in gebruik genomen als nieuw bedrijfsverzamelgebouw. De eerste drie huurders ontvingen de sleutel van coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam.

Jarenlang deed het gebouw aan de Galileistraat in Merwe-Vierhavens dienst als koelloods voor de op- en overslag van fruit. De groeiende containerisatie had de meeste fruitbedrijven al doen bewegen zich aan de zuidkant van de oever te vestigen. Drie jaar geleden nam het Havenbedrijf Rotterdam de fruitloods over van Total Produce. Het havenbedrijf bouwde de loods om tot ‘De Werkplaats’, een bedrijfsverzamelgebouw met 11.000 vierkante meter aan ruimtes voor middelgrote bedrijven in ‘de innovatieve maakindustrie’.

Merwe-Vierhavens

De eerste drie huurders zijn CDS Electronics, Royal Roos en Value Maritime. Dit zijn respectievelijk een elektronicaproducent, een maritieme/offshore engineer en een producent van scrubbers. Het omvormen van de koelloods tot bedrijfsverzamelgebouw voor ‘de nieuwe generatie maakbedrijven’ sluit aan op het plan van de gemeente en het havenbedrijf om het Merwe-Vierhavensgebied nieuw leven in te blazen. Het moet ‘een innovatief district’ worden, met ruimte voor wonen, werken, leren, horeca en cultuur.

Opknappen

‘De Werkplaats’ staat aan de Merwehaven. Op de Merwepieren worden woningen gebouwd, en in de loods ernaast gaat de Stadshaven Brouwerij Rotterdam zich vestigen. De gemeente en het havenbedrijf gaan gezamenlijk de openbare ruimte in dit havengebied opknappen. Zo zal dit jaar de Keileweg worden heringericht, begint volgend jaar de verbouwing van het HAKA-gebouw en ook wordt dan het ontwerpbestemmingsplan MH4 gepubliceerd.

Zie ook: Start-ups zijn geweldig