Klus clustercommissaris ten einde

Met ingang van 1 oktober zwaait Jaap Hoogcarspel af als clustercommissaris. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben besloten de functie op te heffen omdat veel projecten lopen en ‘inmiddels goed verankerd zijn’.

Hoogcarspel werd in april 2016 aangesteld als clustercommissaris. Zijn taak was de acties aan te jagen die in het rapport van Rein Willems werden genoemd. Hierin werd geschetst op welke wijze het industrieel complex in de Rotterdamse haven kan worden versterkt en vernieuwd.

Overbodig

Nu, anderhalf jaar later, concluderen Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam dat er de nodige stappen zijn gezet. Het chloorcluster gaat nauwer samenwerken, er zijn besluiten genomen over het benutten van restwarmte van Shell en Huntsman, en de samenwerking tussen bedrijven uit de haven en overheidsinstanties is verbeterd. Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam nemen verder de regie op zich, waarmee het ‘clustercommissariaat’ overbodig is geworden. Hoogcarspel blijf bij een aantal projecten betrokken.