Klesch Aluminium Delfzijl failliet

De Groningse rechtbank heeft het faillissement uitgesproken over Klesch Aluminium Delfzijl. De curator probeert een doorstart van de aluminiumsmelter te realiseren.

Volgens een verklaring die Klesch Aluminium heeft doen uitgaan, is de oorzaak voor het faillissement ‘dat de huidige partijen Klesch en Noble niet tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de noodzakelijke investeringen om een winstgevende toekomst voor Klesch Aluminium Delfzijl zeker te stellen’.

Curator

Het bedrijf is hierdoor in de negatieve cijfers terechtgekomen. De directie en de curator zeggen de kansen op een doorstart met vertrouwen tegemoet te zien. De productie gaat ‘voorlopig’ door, laat het bedrijf weten. 3,5 jaar geleden ging dezelfde fabriek – toen nog Aldel geheten – ook failliet.