Of de duvel er mee speelt, maar sinds het inferno bij Chemie-Pack in Moerdijk gaat met enige regelmaat het brandalarm af op industrieterreinen en winkelcentra in het land. Is dit zoiets als het ‘zwangere-vrouw-effect’: als je partner in blijde verwachting is, zie je overal uitbollende vrouwen rondlopen, of is er sprake van een soort ‘industriële slijtageslag’ waardoor het risico op branden bij bedrijven fors toeneemt. Hoe groot is in de kans op een calamiteit à la Moerdijk in het Europoort-Botlekgebied?

In januari van dit jaar was er nog een flink incident in de Kijfhoek waar een ketelwagon in brand vloog en angst in de omgeving veroorzaakte. Op 10 maart sloeg de vlam in de pan bij een metaalbedrijf in de Botlek. Bij het begin van de brand sprak een woordvoerder van de politie de vrees uit dat vijftienhonderd liter hydraulische olie in brand zou vliegen. En zo zijn er in de archieven makkelijk recente voorbeelden aan te halen. Om het nog erger te maken, meldde het Landelijk Expertise Centrum Brandweer na Moerdijk dat, van de ongeveer tweehonderdtachtig chemische bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, slechts een derde de zaakjes op het gebied van calamiteitenbestrijding op orde heeft. Niet zo geruststellend, want dit betekent dat de meerderheid van die bedrijven niet beschikt over een bedrijfsbrandweer. Het oordeel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gebeurtenissen in Moerdijk laat volgens een woordvoerder nog wel ‘een jaartje op zich wachten’.

door Laurent Chevalier

Verder lezen? Klik hier voor een proefnummer