Het voorbije jaar hebben meer jongeren zich voor een technische studie of opleiding ingeschreven. Dit stemt minister Kamp van EZ tot tevredenheid.

Techniek

In 2013 nam het aantal studenten dat aan een technische studie op hbo- of academisch niveau begint met respectievelijk zeven en twaalf procent toe. Daarnaast worden meer techniekbeurzen uitgegeven door de Topsectoren en wordt er meer geld in technisch onderwijs gestoken. Dit zijn resultaten die door Techniekpact zijn behaald.

Volgens Kamp zal de komende jaren het belang van goed opgeleid technisch personeel toenemen. “Een tekort aan technisch personeel belemmert de groei van bedrijven en zet daarmee de economische groei van Nederland onder druk. Om meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden is daarom een jaar geleden het Techniekpact gesloten. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar. We mogen trots zijn op de resultaten die we met elkaar hebben behaald.”