kademuren

De kademuren van de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal zijn deze week opgeleverd. Ondanks een aantal ‘archeologisch interessante’ vondsten was het werk tijdig klaar.

De Combinatie HHTT droeg zorg voor de bouw van de kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal. Hierin zijn drie partijen verenigd: Van Hattum en Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels), Mobilis (TBI) en Boskalis Nederland. Precies twee jaar geleden startte de bouwcombinatie met de werkzaamheden op de Maasvlakte, een klus die goed is voor een contract van ruim honderd miljoen euro.

1.200 meter kademuren

De werkzaamheden omvatten de aanleg van een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter, een aansluiting van de nieuwe op een bestaande kade, een kademuur over een lengte van 1.000 meter voor vijf binnenvaartschepen en een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen. Ook voerden de bouwers grond- en baggerwerkzaamheden uit.

Ingewikkelde klus

Coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam heeft lovende woorden voor de bouwcombinatie. Het was een ingewikkelde klus, vindt hij. “Bovendien ging het om een van de diepst stekende kademuren van de Rotterdamse haven. Ondanks de ontdekking van archeologisch interessante scheepswrakken heeft de Combinatie HHTT het werk binnen de afgesproken tijd opgeleverd. Dat verdient een groot compliment!”

Ingebruikname

Tegelijkertijd met de bouw van de kademuren en steiger wordt er sinds eind 2018 ook gebouwd aan de tankterminal. De verwachting is dat het complex – waar olieproducten en biobrandstoffen zullen worden opgeslagen – in de loop van 2021 in gebruik wordt genomen.

Zie ook: ‘Dit project is mega’