Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt 18,3 miljoen euro vrij voor vijf ‘onderzoekslaboratoria’ gericht op de energietransitie. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie is er een van.

Het geld gaat naar TNO Energie Transitie, dat samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen de vijf laboratoria gaat realiseren. Een van de vijf is het Fieldlab Industriële Elektrificatie. In dit onderzoekslab werken het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, FME, InnovationQuarter en VoltaChem samen. De faciliteit moet in de haven van Rotterdam verrijzen en richt zich op de integratie, demonstratie en verbetering van power-to-heat-technologie, power-to-chemicals/-fuels en CO2-hergebruiktechnologie. Voor het opzetten van het fieldlab is kwartiermaker Jeroen van Woerden verantwoordelijk. Het lab gaat in het vierde kwartaal van dit jaar van start.

Fieldlab Industriële Elektrificatie

Programmadirecteur Alice Krekt van Deltalinqs Climate Program juicht de beslissing toe. “Elektrificatie van de industrie in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie maakt grootschalige CO2-reductie mogelijk”, laat zij weten. “Dit kan op korte termijn, maar de technologieën moeten nog verder worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat kennisinstellingen dit samen met bedrijven doen, zodat de toepassingen goed inpasbaar zijn in de bedrijfsprocessen. Het fieldlab kan hierin ondersteunen. Het is goed om te zien dat het kabinet bereid is om te investeren in de versnelling van de energietransitie.” 

Overige vier projecten

De andere vier projecten waarvoor de kabinetssteun is bestemd, zijn labs voor de ontwikkeling van de volgende generatie zonne-energietoepassingen, negatieve-emissietechnologieën, industriële droog- en ontwateringstechnologieën en het vaststellen van de impact van zonne- en windenergie op de ecologie.

Zie ook: Uitdagingen voor grootschalige industriele elektrificatie