De plannen voor de aanleg van windparken bij Veendam, Delfzijl en in de Eemshaven zijn door het kabinet aangewezen voor de Crisis- en herstelwet. Hierdoor kan anders met regels en procedures worden omgegaan.

De vergunning wordt voor maximaal 25 jaar afgegeven. Gedeputeerde Moorlag (PvdA) zegt tegenover RTV Noord: “Door het tijdelijke karakter van de windparken zijn we flexibeler en staan we eventuele alternatieve plannen in de toekomst niet in de weg. Met een permanente vergunning moet je miljoenen aan planschade betalen in het geval je ooit iets anders wilt met de grond. Dat is een winstpunt.”

 

Ook hoeft de provincie minder uitvoerig te kijken naar alternatieve locaties van de windparken, wanneer tegenstanders daarom vragen. Volgens Moorlag kan dit gunstig zijn: “Met name in de Eemshaven en bij Delfzijl. Deze locaties zijn zeer geschikt. Hier willen we ook snel aan de slag, dan zou het nodeloos tijdrovend zijn als we naar alternatieven moeten kijken in bijvoorbeeld Ter Apel of Hoogezand.”