Na bakzeil te hebben gehaald bij pogingen om onder andere in Barendrecht en in de provincie Groningen CO2 ondergronds op te slaan, zet minister Verhagen (Economische Zaken) nu fors in op opslag in de bodem van de Noordzee ter hoogte van de Maasvlakte. De plannen worden toegejuicht door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, het Rotterdam Climate Initiatief en de Milieudienst Rijnmond. Stichting ‘De Noordzee’ en Greenpeace zijn verre van blij.

Ondanks het feit dat de overheid en de industrie voortdurend volhielden dat aan de opslag van CO2 in lege gasvelden op land geen risico’s zijn verbonden, liep het verzet zo hoog op dat Verhagen uiteindelijk toch eieren voor zijn geld heeft gekozen. Voor de opslag van CO2 koerst hij nu richting Noordzee waar al onderzoek wordt gedaan naar onderzeese opslag. De minister hoopt dat de gemoederen tegen dit alternatief niet hoog op zullen lopen. Tegelijk liet hij weten de poot nu stijf te zullen houden, omdat er geen andere oplossing rest. Verhagen weet zich stevig in de rug gesteund door de gemeente Rotterdam en andere organisaties en bedrijven in de Rijnmondregio. Bij monde van het Rotterdam Climate Initiative -dat zich sterk maakt om de uitstoot van CO2 in de regio de komende jaren fors terug te dringen- klinkt het: ”Wij zijn verheugd dat dit kabinet maatregelen treft om klimaatverandering tegen te gaan en daarbij opslag van CO2 onder de zeebodem als een nuttig middel ziet.”