Havenman

Jan Valkier is de nieuwe Havenman van het Jaar. De ceo van tankrederij Anthony Veder verdient de onderscheiding door de uitbreiding van zijn vloot.

De in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier gevestigde tankrederij Anthony Veder is gespecialiseerd in het transport van vloeibare gassen. Het bedrijf speelt een voortrekkersrol in de distributie van LNG, wat ook valt terug te zien in de belangrijke vlootuitbreiding die het realiseerde. Een aantal LNG-tankers werd aangeschaft, en ook leverde Anthony Veder de eerste cruiseschepen van LNG als brandstof.

Havenman

Valkier is de 39e Havenman van het Jaar. Hij volgt Wick Bornet op, voormalig directeur van ZHD Stevedores, die de prijs in 2018 won. Valkier werkt sinds 1992 voor Anthony Veder; sinds 1999 is hij er ceo. Hij is ook bestuurslid in de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) en actief in het netwerk van Rotterdam Maritime Capital of Europe.

De prijs zal worden uitgereikt – volgens traditie – op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar, op 13 januari 2020 aan boord van de Smaragd.

Zie ook: Goede zaken Gate terminal dankzij lage LNG-prijs