Valkier

Geheel volgens traditie, op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar, heeft Jan Valkier de prijs voor Havenman van het Jaar overhandigd gekregen. Hij ontving de onderscheiding aan boord van de Smaragd.

De prijs is een hele eer, vindt Valkier, ceo van tankrederij Anthony Veder. “Een mooie titel om te krijgen en een mooi uithangbord voor het bedrijf.” Daarnaast levert de onderscheiding hem de nodige publiciteit op. Valkier sprak met verschillende media.

Valkier wil een vrouw

Tegen RTV Rijnmond zegt hij zich hard te willen maken dat de volgende keer een vrouw deze eer ten deel zal vallen. “Het is bijzonder dat er tot nu toe maar één vrouw is benoemd. Ik ga daar samen met mijn collega’s proberen verandering in te brengen. Het is misschien hard zoeken, maar we gaan haar vinden!”

Belasting

Valkier heeft ook zijn ideeën hoe de scheepvaart valt te verduurzamen. Makkelijk is dat niet, in zo’n internationale bedrijfstak met veel verschillende stakeholders. In het AD zegt hij te pleiten voor ‘een simpele, wereldwijde belasting op brandstof’. “Waarbij de opbrengst in een fonds komt om de innovatie van schonere schepen aan te jagen.”

Gegijzelde zeevarenden

In de radiostudio van BNR Nieuws vraagt Valkier aandacht voor het probleem van de piraterij. Het krijgt niet de aandacht die het verdient, vindt hij. “Wat mij dwarszit is dat de wereld geen aandacht heeft voor die tientallen gegijzelde zeevarenden. Maar als er een vliegtuig wordt gekaapt, is dat breaking news.”

Zie ook: Goede zaken Gate Terminal dankzij lage LNG-prijs