IT Campus

IT Campus is deze week van start gegaan. Het doel van dit samenwerkingsverband is dat meer studenten voor een IT-opleiding kiezen.

Met een slag op de gong heeft wethouder Said Kasmi het nieuwe IT Campus officieel van start laten gaan. In Rotterdam is een nijpend tekort aan IT’ers op mbo- en hbo-niveau. Door in IT Campus samen te werken, verwachten onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam aan de vraag naar IT’ers te kunnen voldoen. De drie onderwijsinstellingen die erbij betrokken zijn – Hogeschool Rotterdam, Zadkine en Albeda College – moeten in vijf jaar tijd twee keer zoveel IT’ers opleiden. Op dit moment verlaten  jaarlijks vierduizend IT’ers de schoolbanken.

IT Campus

Collegevoorzitter Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam zegt dat een initiatief als dit ‘hard nodig’ is. “Ik ben dan ook heel blij met dit initiatief. We worden in een hoog tempo geconfronteerd met de vragen en kansen die de digitalisering van de samenleving met zich meebrengt. Elke sector verandert en zoekt naar mensen die kennis hebben van IT en dat kunnen toepassen in de praktijk. De campus is een collectief antwoord om dat vraagstuk bij de kern aan te pakken. Dat begint al in het basisonderwijs.”

Digitale skills

Het gloednieuwe IT Campus is op het RDM-terrein gehuisvest. Van daaruit wordt er een programma ontwikkeld. Zo krijgen Rotterdamse basisschoolleerlingen workshops om hun digitale skills te helpen verbeteren. Ook zal het bedrijfsleven een impuls geven aan minoren en keuzedelen, door kennis, materialen en begeleiding te verstrekken. Verder is het de bedoeling de ontwikkeling van een tweejarige praktische opleiding tot associate degree te versnellen.

Havenbedrijf Rotterdam

“Digitalisering is essentieel”, verklaart Henk de Bruijn van het Havenbedrijf Rotterdam. “Het Havenbedrijf Rotterdam vindt de komst van IT Campus Rotterdam dan ook erg belangrijk en doet daarom volmondig mee. Het is van groot belang dat meer opleidingen een IT-component krijgen, want we hebben als Rotterdam veel meer IT-talent nodig: in de logistiek, voor de energietransitie en allerlei andere sectoren.” (Foto: Deltalinqs)

Zie ook: Opnieuw alarm over tekort technici