Tiedo Vellinga is per 1 januari 2011 benoemd tot hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Het vakgebied van deze leerstoel omvat in de meest ruime zin de planning en het ontwerp van infrastructuur ten behoeve van zee- en binnenscheepvaart. Bij het ontwerp en de voorbereiding van dergelijke grootschalige infrastructuurprojecten is de behandeling van de omgevingscondities een steeds belangrijker wordende factor. De behoefte aan onderzoek op dit gebied is groot en zal daarom een belangrijk aandachtspunt van de nieuwe leerstoel vormen. Daarnaast ontwikkelt zich een snel groeiende vraag naar onderzoek op het gebied van duurzaamheid in de aanleg en het beheer van zeehavens en vaarwegen. Ook de aanpasbaarheid van haveninfrastructurele systemen aan toekomstige ontwikkelingen en de logistiek op de kade en in het water zijn belangrijke aandachtsgebieden. De nadruk ligt bij deze leerstoel op het integrerende karakter.