IoT-platform

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een IoT-platform laten maken, dat het onlangs in gebruik heeft genomen. 44 sensoren in de haven vergaren informatie over water- en weersomstandigheden.

De sensoren van het Internet of Things (IoT)-platform zijn geplaatst op en in kademuren, meerpalen, waterwegen, verkeerswegen en verkeersborden. Ze leveren data op over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht. Het hydro/meteo-systeem verwerkt deze gegevens met behulp van verschillende voorspelmodellen, informatie van Rijkswaterstaat en astronomische calculaties. Dankzij de output die het systeem genereert, kan bijvoorbeeld preciezer worden voorspeld wat het beste tijdstip is om te vertrekken of aan te meren.

Open standaarden

Behalve het Havenbedrijf Rotterdam maken het Loodswezen, Rijkswaterstaat en DCMR gebruik van het nieuw opgeleverde platform. Het havenbedrijf verwacht dat het aantal gebruikers zal toenemen. “Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden is het voor externe partijen nog nooit zo eenvoudig geweest om te koppelen met deze realtime data”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

IoT-platform

Het initiatief werd een jaar geleden aangekondigd door het havenbedrijf, dat hierbij samenwerkt met IBM, Cisco, Esri en Axians. Coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam bestempelt de oplevering van het systeem als ‘een mooie stap in de ontwikkeling van Rotterdam als smartest port’. “Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloud-platform en de gegenereerde realtime informatie over bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren.” Het IoT-platform kan volgens het havenbedrijf een basis zijn voor de ontwikkeling van autonome scheepvaart in de haven.

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam stapt in IoT joint venture