In eigenlijk relatieve stilte is bestuurlijk Nederland met de vrijwel afgeronde besluitvorming rond de instelling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor kort gezegd vergunningverlening, toezicht, handhaving en rampenbestrijding stevig opgeschud. Directe aanleiding tot deze bestuurlijke ‘revolutie’ was de vuurwerkramp van mei 2000 in Enschede. Het laatste zetje om echt door te pakken bij het veiliger maken van Nederland werd gegeven door de grote brand bij Chemie-Pack begin vorig jaar in Moerdijk, waar mild gezegd het ‘een en ander in bestuurlijk en organisatorisch opzicht mis ging’.