Investering in raffinaderij Gunvor

MER

Gunvor gaat fors investeren in haar raffinaderij in Rotterdam. Het zou gaan om honderden miljoenen euro’s die het bedrijf steekt in de bouw van een nieuwe installatie, waarmee schone scheepsbrandstof kan worden gemaakt. 

Dit meldt het Financieele Dagblad. De krant baseert zich op een aanmelding van Gunvor Petroleum bij de milieudienst DCMR. Gunvor informeerde of het een milieueffectrapportage nodig heeft voor de bouw van de installatie, waarop DCMR antwoordde dat dit niet hoeft.

Geen besluit

In een reactie laat Gunvor weten dat het verschillende mogelijkheden overweegt, in reactie op de steeds strenger wordende eisen voor scheepsbrandstoffen. Het heeft volgens een woordvoerder hierover nog geen besluit genomen.

Raffinaderij Gunvor

Het zou gaan om de bouw van een delayed coking unit, waarmee zware stookolie tot laagzwavelige brandstoffen als scheepsdiesel kan worden verwerkt. Voor de bouw van een dergelijke installatie is dikker staal nodig, dat daardoor ook duurder is. Dit omdat de zware restmoleculen tot zeer hoge temperaturen moeten worden verwarmd, om ze af te breken. ExxonMobil, dat weliswaar over een stuk grotere raffinaderij beschikt, investeerde in 2014 een miljard euro in de bouw van een soortgelijke installatie. Met de nieuwe unit kan Gunvor inspelen op de vraag naar schonere scheepsbrandstoffen. De uitstoot van zwavel door schepen moet vanaf 2020 fors omlaag. Daarom is het de verwachting dat schepen minder op stookolie en meer op laagzwavelige brandstoffen als diesel zullen gaan varen.

Afbreken

Uit de gegevens van de DCMR blijkt dat Gunvor ook een van de twee installaties wil afbreken waarmee het ruwe olie kraakt. Het bedrijf vernieuwde de raffinaderij al eerder, nadat het die in 2016 overnam.

Zie ook: Gunvor biedt belang in olieterminal aan