Het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam is het grootste maritieme instituut van ons land en van Europa. De aspiraties gaan verder: met internationale ‘knowledge hubs’ lijkt het predicaat ‘van de wereld’ niet ver meer weg. “We hebben in ieder geval op die buitenlandse locaties al minstens twee keer zo veel maritieme studenten als hier, alleen in Oman al zevenhonderd. Dat is dan wel voor zo’n beetje het hele Midden-Oostengebied”, verduidelijkt Alco Weeke, afdelingsdirecteur hoger onderwijs. Hij zat zelf tien jaar voor Nedlloyd op de grote vaart, voordat hij vijftien jaar geleden kwam lesgeven op het STC en opklom tot zijn huidige functie. Samen met Maarten van Ogtrop is hij kwartiermaker om de Hogeschool voor de Haven en Zeevaart op te zetten.