Internationale richtlijnen

Er komen internationale richtlijnen voor een veilige terminalbehandeling van LNG-schepen. Onder andere het Havenbedrijf Rotterdam werkte mee aan het opstellen van de regels.

In de richtlijnen staan procedures, operationele acties en het schip-tot-schip bunkeren van LNG beschreven. Volgens de International Association of Ports and Harbours (IAPH) waren de richtlijnen nodig, nu steeds meer op LNG aangedreven nieuwbouwschepen en omgebouwde schepen de havens aandoen. De IAPH is een belangenbehartiger voor ongeveer tweehonderd havens.

Internationale richtlijnen

De richtlijnen zijn tot stand gekomen nadat dertien havens – waaronder die van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen – zich in een werkgroep hierover bogen. “De richtlijnen zijn allemaal het resultaat van het vertalen van de begrippen systeemveiligheid, ruimtelijke allocatie en bedrijfsveiligheid naar praktische instrumenten”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam

De komst van de nieuwe richtlijnen verandert overigens niets aan de huidige manier van werken met LNG in de haven van Rotterdam. De richtlijnen worden er al gebruikt om het bunkeren van LNG veilig te laten verlopen. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Zie ook: Grootste LNG-bunkerschip gedoopt in Rotterdam