Internationaal platform voor varen op LNG

Veertien partijen hebben zich verzameld in een internationaal platform dat het gebruik van LNG als scheepsbrandstof wil bevorderen. Onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, DNV GL en Shell maken deel uit van dit initiatief, dat de naam SEA\LNG heeft meegekregen.

LNG

Een aantal belemmeringen staat de grootscheepse switch naar LNG vooralsnog in de weg. Zo moeten havens wereldwijd moeten worden uitgerust met de benodigde infrastructuur voor snelle, veilige en kosteneffectieve bunkering. Daarnaast zijn schepen met LNG als brandstof vooralsnog duurder, waardoor een besluit tot investering niet eenvoudig is. Bovendien zijn regels met betrekking tot LNG nog niet overal ter wereld consistent, waardoor de financiële prikkel tot investering in de sector wordt beperkt. SEA\LNG wil deze en andere problemen aanpakken en helpen oplossen. Deelnemers aan het platform zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Carnival Corporation & plc, DNV GL, ENGIE, ENN, GE, GTT, Lloyd’s Register, Mitsubishi Corporation, NYK Line, Qatargas, Shell, Tote, Inc. en Wärtsilä.