Energie-infrastructuur

Komend voorjaar vindt in Rotterdam de eerste editie plaats van een internationaal klimaatcongres voor havens. Er worden ervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt.

Het congres, dat in mei 2020 in Rotterdam wordt gehouden, komt voort uit het vorig jaar opgerichte World Ports Climate Action Program (WPCAP). Dit is een samenwerkingsverband van Europese en Amerikaanse havens. Behalve Rotterdam zijn de volgende havens lid: Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Gotenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York & New Jersey. Samen werken ze aan plannen om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Vooruitgang boeken

De havens broeden in een aantal werkgroepen op maatregelen die het afhandelen van schepen in havens efficiënter moeten maken, klimaatneutraal laden en lossen, de inzet van walstroom en het gebruik van alternatieve brandstoffen mogelijk maken. Het idee achter de WPCAP is dat havens gezamenlijk meer vooruitgang boeken dan wanneer zij dit alleen ieder voor zich doen. In de werkgroepen delen zij kennis, wordt aan projecten gewerkt en beleid gemaakt.

Internationaal klimaatcongres voor havens

Het Havenbedrijf Rotterdam is voorzitter van de WPCAP en initiator van het plan om volgend jaar een congres te houden. Dan kan de balans worden opgemaakt van wat is bereikt en kunnen havens ervaringen uitwisselen met elkaar, de scheepvaartsector, havensteden en nationale overheden. Ook kunnen vast vervolgafspraken worden gemaakt.

Zie ook: Rotterdamse klimaattafels aan het werk gezet