GoChem

Deze week is het nieuwe innovatieprogramma GoChem van start gegaan. Het moet mkb-bedrijven in de chemische industrie in verbinding stellen met kennisinstellingen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaf deze week het startschot voor GoChem. Het programma moet een brug slaan tussen mkb-bedrijven in de chemie en kennisinstellingen, zoals hogescholen, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Dit moet de ontwikkeling van nieuwe ideeën en producten ten goede komen. Zo kunnen mkb’ers en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoek doen naar chemische innovaties. “Het programma is in feite één loket om mkb’ers te ondersteunen bij het vinden van kennis, talent en de juiste financiering voor de ontwikkeling van hun ‘chemische’ ideeën en producten én voor een goede marktintroductie”, aldus Topsector Chemie in een persbericht.

GoChem

“Alleen met innovatieve ondernemers kunnen we als land internationaal aan de top blijven, en kunnen we de concurrentie aan”, verklaart Keijzer. “GoChem past precies in dat plaatje, als onderdeel van de samenwerking binnen het nieuwe Topsectorenbeleid. We richten onze innovatie op de grote uitdagingen van deze tijd. Innovatie moet niet alleen onze economie helpen, maar ook onze maatschappij, onze wereld.” De staatssecretaris zegt een ge-3d-printe borstprothese van een nieuw ontwikkeld materiaal een mooi voorbeeld van innovatie in de chemische sector te vinden. “Ik hoop dat GoChem nog veel meer van dit soort mooie projecten oplevert, waar alle partijen die erbij zitten van profiteren.”

Bij GoChem zijn de volgende partijen betrokken: TNO, VNCI, Topsector Chemie/Holland Chemistry, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, TKI Biobased Economy, NWO-ENW, Domein Applied Science, Landelijk Biobased Kennisnetwerk, Wageningen Food en Biobased Research, en Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie.

Zie ook: VNCI blij met ‘innovatie-impuls’ richting Klimaatakkoord