Op 8 december organiseert Syntens op de RDM Campus in Rotterdam het matchmaking event Innovatie Ontketend in haven en industrie. Maintenance managers en engineers van grote bedrijven (waaronder ExxonMobil, AkzoNobel, EMO, Maasvlakte Olie Terminal, Mourik en SPIE) leggen een concrete maar complexe innovatievraag voor aan tenminste honderd innovatieve MKB-ers. Doel: matchen van innovatievraag en -aanbod en de vorming van businessclusters van groot en klein waarin samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van oplossingen.

Innovatieve oplossingen komen vooral bij het MKB vandaan. Grote ondernemingen in de haven van Rotterdam realiseren zich dat maar komen vaak moeilijk in contact met kleine individuele bedrijven. Door verregaande outsourcing en strikt toeleveringsbeleid is het voor het MKB niet gemakkelijk om bij de grote partijen in beeld te komen als innovatie partner. Met Innovatie Ontketend doorbreekt Syntens deze discrepantie tussen vraag en aanbod.

Innovatie Ontketend is onderdeel van het iHIC project dat Syntens uitvoert in en met de Rotterdamse Haven.