baggersector

Wil de Nederlandse en Belgische baggersector zich de Chinese concurrentie van het lijf houden, dan is het noodzakelijk te vernieuwen en samenwerking te zoeken.

Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘The Dutch and Belgian Dredging Industry: An Exploration of the Future’. Prof. Jan van den Ende, hoogleraar Management of Technology and Innovation aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), presenteerde de bevindingen uit de studie op het symposium ‘Toekomst van de Baggerindustrie’. Dit werd vorige week in Rotterdam gehouden.

Baggersector

Chinese baggerbedrijven zijn in opkomst, en de verwachting is dat deze een grotere bedreiging voor de Nederlands-Belgische baggerindustrie gaan vormen. De concurrentiepositie van Nederlandse en Belgische baggerbedrijven is nog altijd sterk, meldt de studie, maar met het oog op de toekomst moeten ‘de visie op concurrentie en innovatie’ opnieuw worden bekeken. Het rapport ziet ook kansen: het baggeren ten gevolge van klimaatverandering, de verstedelijking in kustgebieden en de zoektocht naar duurzaamheid.

Disruptieve innovatie

“Dit industrierapport adviseert de sector tot versterking van zowel de verticale als horizontale samenwerking tussen partijen”, licht Van den Ende toe, die het onderzoek leidde. “Daarnaast kunnen nieuwe verdienmodellen, zoals diensteninnovatie, disruptieve innovatie en instroom van kennis uit andere sectoren – bijvoorbeeld data-analyse en samenwerking met start-ups – het innovatieve potentieel van de sector verjongen. Nationale overheden en Europese instellingen kunnen dit faciliteren door ondersteuning van innovatieve en duurzame projecten, en veel meer druk uitoefenen op het creëren van een internationaal gelijk speelveld binnen deze sector.” (Foto: Van Oord)

Zie ook: Van Oord aan de slag voor Ørsted