Aan het netwerk van containerterminals van InlandLinks is een locatie in Boedapest toegevoegd. Hierdoor bedraagt het totaal aantal terminals nu bijna veertig in Nederland, België, Duitsland, Polen, Italië en Hongarije.

Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt. InlandLinks is het online platform voor containerterminals in het achterland met intermodale dienstverlening van en naar Rotterdam.

Intermodaal transport

De komende 25 jaar verwacht de haven een verdrievoudiging van containerstromen. Van de totale overslag van zo’n 30 miljoen TEU in 2035 zal naar verwachting 12 miljoen TEU worden afgevoerd met kleinere schepen van en naar Europese havens. Ongeveer 18 miljoen TEU verloopt via intermodaal transport van en naar het achterland. Hiervoor moet InlandLinks betere en meer duurzame verbindingen zichtbaar maken.