Wanneer op korte termijn niet wordt omgeschakeld naar een meer duurzame manier van produceren en consumeren, zal de haven van Rotterdam hier de gevolgen van ondervinden.

Als gevolg van grondstoffenschaarste, vervuiling en afnemende productie is het niet ondenkbeeldig dat na 2040 de overslag zal zijn gehalveerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Club van Rome, die op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam zijn langetermijnmodel op de Rotterdamse haven projecteert. In de december-editie van Europoort Kringen kunt u hier meer over lezen. Geen abonnee? Abonneer u dan nu op Europoort Kringen!