Industriële productie blijft aantrekken

AC-motoren

De Nederlandse industrie heeft in mei opnieuw meer geproduceerd dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Dit maakt het CBS bekend.

categorie-industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei twee procent hoger dan in mei 2014. Uitschieters zijn de transportmiddelenindustrie (+10,5 procent) en machine-industrie (bijna tien procent). Daarentegen produceerde de farmaceutische industrie bijna vier procent minder. De productie van metaal- en chemische producten lag ook lager dan een jaar eerder. Ook in april steeg de industriële productie (0,7 procent). De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Was dit niet gebeurd dan zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn. Over het algemeen ziet de Nederlandse industrie nu sinds de zomer van 2014 de productie toenemen.

CBS grafiek