Energie-infrastructuur

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft een pakket aan maatregelen en projecten samengesteld waarmee ongeveer 10 megaton aan CO2-uitstoot kan worden bespaard. Hiermee schetst de industrie een perspectief voor een duurzaam industriecluster in 2050, zo meldt de website duurzaambedrijfsleven.nl

In het havenbedrijf gebied Rotterdam-Moerdijk zijn circa 60 bedrijven gevestigd, waaronder olieraffinaderijen, chemiebedrijven en afvalverwerkingsbedrijven. Gezamenlijk stoten de bedrijven nu jaarlijks 18,6 megaton CO2 uit. Een serie projecten moet de CO2-uitstoot van het industriegebied in de komende jaren terugdringen om bij te dragen aan de landelijke reductiedoelstelling van 49 procent, ofwel 56 megaton in 2030.

In de eerste fase van de transitie richting elektrificatie en waterstof als primaire energiebronnen staat de levering en hergebruik van overtollige energie en het afvangen en opslaan van CO2 centraal. Daarmee kan volgens de werkgroep van het industriecluster 4,9 megaton CO2-reductie tot 2030 gerealiseerd worden. Een tweede fase, die de periode van 2020-2030 bestrijkt, richt zich vervolgens op de verduurzaming van het energiegebruik door de industrie. Daarbij ligt de focus op elektrificatie en waterstof. Het potentieel voor CO2-reductie wordt op 4 megaton in 2030 geschat.

Vanuit een technisch oogpunt kunnen de voor 2030 beoogde maatregelen geïmplementeerd worden, meldt het rapport. De werkgroep benadrukt echter dat er nog wel veel werk te doen is en dat er financiële mechanismes nodig zijn om businesscases sluitend te krijgen. Daarnaast wordt er gehamerd op het behouden van de internationale concurrentiepositie van de industrie.

Tot slot: in de periode van 2030 tot 2050 moet het grondstoffen- en brandstoffensysteem vernieuwd worden. Groene elektriciteit en groene waterstof moeten dan op grote schaal beschikbaar zijn om waste-to-chemicals en biobased chemicals projecten te laten slagen.

De foto is van het Havenbedrijf Rotterdam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef hier je commentaar
Vul hier alsjeblieft je naam in