H-Vision

Het vrijdag gepresenteerde Ontwerp voor een Klimaatakkoord kan bij de milieubeweging op weinig enthousiasme rekenen. De industrie zegt het onderhandelingsresultaat wél te omarmen.

In een gezamenlijke reactie laten de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) namens ‘de industrie’ weten de koers te omarmen die in het ontwerpakkoord is vastgelegd.

Ontwerp voor een klimaatakkoord

Het akkoord is ‘goed nieuws voor Nederland’, aldus de organisaties. Zij stellen de komende jaren in duurzaamheidsmaatregelen te gaan investeren. “Voor de industrie zal het een uitdagend karwei worden om deze ambitie in te vullen en tegelijkertijd competitief te blijven in de markt.” De organisaties noemen het besluit van de natuur- en milieuorganisaties om zich terug te trekken uit het akkoord ‘betreurenswaardig’. “Het doet geenszins af aan de inzet van de industrie om de CO2-doelstellingen te halen. CO2-reductie is een prioriteit voor de industrie. Sinds 1990 is de uitstoot van CO2 door de industrie met 32 procent gedaald. Met het ontwerpakkoord kunnen we deze trend versneld voortzetten.” (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Shell Pernis kan nauwelijks wachten op Porthos