H-Vision

Het vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord kan op weinig enthousiasme van de industrie rekenen. Zij ziet vooral problemen door de invoering van een CO2-heffing. 

Wil je groene doelen behalen, dan zul je daarbij zowel de wortel als de stok moeten toepassen. Dit schrijven de brancheorganisaties VNPI, VNCI, VEMW, FME, VNP en VNMI in een gezamenlijke reactie op het Klimaatakkoord. “Deze balans blijkt nu doorgeslagen naar alleen nog maar de ‘stok’, namelijk een CO2-heffing bovenop de ETS-prijs en een flink hogere bijdrage aan de ODE. Dit kan en mag de bedrijven niet dwingen tot onrendabele investeringen. Het prijst Nederlandse bedrijven uit de internationale markt, belemmert investeringen in duurzame innovaties en bedreigt daarmee de werkgelegenheid in de industrie en aanpalende bedrijfstakken.”

CO2-heffing

De brancheorganisaties wijzen erop dat zij ‘nog veel onduidelijkheden’ zien in de klimaatplannen van het kabinet. Hiermee doelen ze op de situatie wat er gaat gebeuren als er geen infrastructuur beschikbaar is. Ook vinden ze dat een duidelijke startdatum voor de CO2-heffing ontbreekt. 

Buitenlandse hoofdkantoren

“Deze aanpak maakt het in de praktijk buitengewoon moeilijk voor veel van onze bedrijven. Buitenlandse hoofdkantoren begrijpen niet waar Nederland nu heen wil. De industrie in Nederland zal zich ondertussen blijven inzetten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Als het ergens kan, dan in Nederland”, aldus de industrie. Zij laat ook weten betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking van de klimaatplannen. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Negatieve effecten CO2-heffing niet in te schatten