Industrie in najaar gedwongen tot energiebesparing

AC-motoren

De zware industrie loopt hopeloos achter op de in het Energieakkoord vastgelegde energiebesparingsdoelen. Daarom dreigt voorzitter Ed Nijpels van de borgingscommissie nu met boetes en heffingen.

categorie-industrie

In het in 2013 afgesloten Energieakkoord is afgesproken 100 petajoules aan energie te besparen. De zware industrie heeft beloofd 9 petajoules te besparen, maar van de 111 bedrijven hebben slechts twee daadwerkelijke stappen gezet. Daarnaast hebben enkele tientallen bedrijven weliswaar plannen ingediend, maar deze moeten nog worden beoordeeld. Wanneer de industriële bedrijven in oktober nog geen vooruitgang hebben geboekt, kondigt minister Kamp van Economische Zaken ‘de inzet van alternatieve maatregelen’ aan.