Incidentmeldingen bij BRZO-bedrijven kan beter

veiligheidsprestaties

BRZO-bedrijven melden incidenten en ongewone voorvallen onvoldoende uniform en wisselend. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat van de Veiligheid’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Staatssecretaris Dijksma bood het rapport deze week aan de Tweede Kamer aan. Uit het onderzoek komt naar voren dat er verbeteringen mogelijk zijn bij het melden van incidenten en ongewone voorvallen. Dit zou nu nog onvoldoende uniform en wisselend gebeuren. De VNCI stelt in een reactie dat dergelijke meldingen transparant moeten gebeuren. Openheid moet de toezichthouder en de burger het vertrouwen geven dat de bedrijven de naleving van de veiligheid steeds verder verbeteren en moet de sector en de overheid in staat stellen om lessen te trekken uit ongewone voorvallen. De VNCI signaleert een mogelijke ‘transparantieparadox’, omdat bij het melden van ongewone voorvallen niet altijd het leereffect voorop staat, maar het afrekenen. De brancheorganisatie stelt voor een meldingssystematiek toe te passen zoals in de luchtvaartsector.