In de haven van Dordrecht kan nu worden geoogst

Er staat nog heel veel te gebeuren in de herstructurering van de zeehaven van Dordrecht sinds het Havenbedrijf Rotterdam in 2011 de exploitatie hiervan op zich nam.

Haven Dordt

Maar toch is het herstructureringsproces al zo ver gevorderd dat gebiedsmanager ir. Rik Dalmeijer verwacht dat er dit jaar al een begin kan worden gemaakt met het oogsten. Bestaande bedrijven zullen de kans krijgen uit te breiden en er wordt met meerdere bedrijven onderhandeld over nieuwe vestigingen in het havengebied. In Europoort Kringen maart leest u hier meer over. Geen abonnee? Klik dan hier!