Monopiles

English translation ->

Ingenieursbureau KCI uit Schiedam is in nieuwe handen. Sif Group neemt het over van IHC.

Beide partijen hebben de acquisitie deze week bekendgemaakt. Scheepsbouwer IHC was nog niet lang eigenaar van KCI. Het nam het ingenieursbureau in januari 2018 over van het Noorse moederbedrijf, Oceanteam ASA. 

Reorganisatie

Vorige maand maakte IHC bekend een grootschalige reorganisatie door te voeren, waarbij ongeveer 1.100 gedwongen ontslagen zouden vallen. Destijds werd al aangekondigd dat het verkopen van bedrijfsonderdelen die niet onder de kernactiviteiten vallen ook tot de mogelijkheden behoort.

Ingenieursbureau KCI

KCI richt zich op de olie- en gasmarkt, is betrokken bij een aantal reuzenradprojecten en is daarnaast actief in de windenergiemarkt. Er werken ongeveer honderd mensen. Ceo Fred van Beers van Sif laat in het FD weten dat de activiteiten van Sif en KCI nauw op elkaar aansluiten. Naar verwachting zal de overname in het eerste kwartaal van komend jaar zijn afgerond.

Zie ook: IHC schrapt 300 banen in Nederland

English translation

IHC sells engineering firm to Sif

Engineering firm KCI from Schiedam is in new hands. Sif Group takes it over from IHC.

Both parties announced the acquisition this week. Shipbuilder IHC was not for long the owner of KCI. It took over the engineering firm in January 2018 from its Norwegian parent company, Oceanteam ASA. 

Reorganization

Last month, IHC announced a large-scale reorganization, which would involve approximately 1,100 redundancies. Already at that time it was announced that the sale of non-core business units would also be possible.

Closely connected

KCI focuses on the oil and gas market, is involved in a number of big wheel projects and is also active in the wind energy market. It employs approximately one hundred people. Ceo Fred van Beers of Sif states in the FD that the activities of Sif and KCI are closely connected. The acquisition is expected to be completed in the first quarter of next year.